Udvalg i Danske Kartofler

Danske Kartofler har nedsat en række udvalg til at tage sig af mere specifikke områder inden for erhvervet.

Spisekartoffel-
udvalget

Udvalget har fokus på innovation inden for spisekartoffelavlen, for udvalgets opgave er at sikre og forbedre forholdene og rammevilkårene for dyrkning af spisekartofler i Danmark.
Udvalget har derfor primært fokus på de dyrkningsmæssige udfordringer i kartoffelproduktionen. Det gælder lige fra sortsvalg, dyrkningsstrategier, forebyggelse af sygdomme og skadedyr, lagring etc.

Afsætningsudvalget

Udvalget består af virksomheder, der enten pakker eller handler med kartofler og er åbent for alle medlemmer i Danske Kartofler, der handler med spisekartofler. I udvalget drøftes fælles udfordringer for kartoffelhandlerne, som for eksempel sporbarhed og affaldshåndtering. Desuden arbejder udvalget med at sikre kartoflens gode omdømme i fremtiden.

Læggekartoffeludvalget

Udvalget for læggekartofler består af avlere og forhandlere af læggekartofler. Danmark har et meget højt niveau inden læggekartofler og er for eksempel det eneste land inden for EU, der siden 2003 har været fri for ringbakteriose. En af udvalgets store opgaver er at følge EU-forordningerne og eventuelt komme med indsigelser til EU-Kommissionen i tæt samarbejde med Landbrugsstyrelsen.

Stivelsesudvalget

Udvalget repræsenterer de danske stivelsesfabrikker og består af KMC og AKV Langholt. Udvalget aktiveres kun i tilfælde af spørgsmål som kræver et svar fra Danske Kartofler og ikke kun stivelsesindustrien.

Udvalget for spisekartofler

Flemming Skov
Bestyrelsesmedlem
flemming@skovgaardplanteavl.dk
Emil Busch-Petersen
Medlem
emilbp@live.dk
Anders Kristensen
Medlem
slotsgaarden@lammefjorden.dk
Mogens Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
dysagergaard@pc.dk
Torben Nielsen
Medlem
tni@danespo.com
Lars Bødker
Sekretær
lab@seges.dk
Jan Nørgaard
Medlem
jan@vildmosekartoflen.dk
Carl Heiselberg
Bestyrelsesmedlem
carl@famheiselberg.dk
Tom Rosenkvist
Medlem
trosenkvist@hotmail.com

Udvalget for læggekartofler

Preben Kloster
Bestyrelsesmedlem
mail@pkloster.dk
Lars Bødker
Sekretær
lab@seges.dk
Kim Madsen
Formand
kma@danespo.com
Torben Nielsen
Medlem
tni@danespo.com
Christian Feder
Medlem
CF@KMC.DK
Poul Lauritsen
p.lauritsen@mail.tele.dk
Søren O. Jørgensen
Medlem
soj@unipatatas.dk

Udvalget for afsætning

Bo Rasmussen
Medlem
Bo@Soladan.dk
Carl Heiselberg
Bestyrelsesmedlem
carl@famheiselberg.dk
Helge Lynggaard
Pressebereauet
hl@pressebureauet.dk
Lars Bødker
Sekretær
lab@seges.dk
Flemming Pedersen
Medlem
flemming@palm-kartofler.dk
Søren Peter Kjeldahl
Medlem
spk@brdr-kjeldahl.dk
Henrik Knude Larsen
Medlem
scanpotato@outlook.dk
Anya Engelbrecht
Pressebereauet
ae@pressebureauet.dk
Arne Nielsen
Medlem
ikc@ilskov-kc.dk
Jakob Bergmann Westphal
Medlem
jbw@danespo.com
Jesper Andersen
Medlem
info@strandlystkartofler.dk
Peter Anker Nielsen
Medlem
mail@storoehage-kartofler.dk
Peer Bahl
Medlem
peerkarmark@me.com
Morten Holm
Medlem
mh@samsoegroent.dk
Jesper Poulsen
Medlem
jesper.poulsen@flensted.dk
Jens Kristensen
Medlem
kk@knud-kristensen.dk