Danske Kartofler:
fælles
talerør for
kartoffelerhvervet

Danske Kartofler er en brancheorganisation og dermed det fælles talerør for det danske kartoffelerhverv. Det gælder både avlere af kartofler og virksomheder og organisationer, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med produktion, forædling og afsætning af kartofler.
Danske Kartofler varetager medlemmernes fælles brancheinteresser overfor danske og udenlandske myndigheder. Målet er at fremme produktion, afsætning og kvalitet af danske kartofler og kartoffelprodukter. Uanset om de er konventionelt eller økologisk produceret.
Sikre gode rammebetingelser
Danske Kartofler arbejder for at sikre gode rammebetingelser for erhvervet i dialog med ministerier og styrelser.
Danske Kartoflers medarbejdere i sekretariatet (link) følger med i, hvad der rører sig på lovgivningsområdet nationalt såvel som i EU, som kan få betydning for erhvervet.
Påvirker myndigheder
Danske Kartofler går aktivt ind og giver høringssvar, kommentarer og anbefalinger til offentlige myndigheder, når der er ændringer af bekendtgørelser på vej eller anden form for lovgivning, i tæt kontakt med avlere og virksomheder i erhvervet. Det sker ofte i et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation og universiteterne.
Dispensationer
Danske Kartofler søger også myndighederne om dispensation til brug af pesticider, som i øjeblikket ikke kan erstattes med andre midler eller metoder.
Netværk i Europa
Danske Kartofler har også øjnene rettet med EU og hvad der sker dér, som kan få betydning for det danske kartoffelerhverv. Danske Kartofler er medvirkende til at skabe kontakt til internationale forskningsnetværk og landbrugsorganisationer i Europa (Working Party for Potato i Copa Cogeca og European Seed Potato Growers), som kan bidrage med ny viden, der kan overføres, tilpasses og anvendes i dansk kartoffelproduktion.
Danske Kartofler har desuden et godt samarbejde med danske politikere, der sidder i centrale udvalg i EU.
Medlemskab
Ønsker du at blive medlem eller høre nærmere om medlemskab af Danske Kartofler, er du velkommen til at kontakte Mona Knudsen, +45 2037 4357, mail: danskekartofler@seges.dk. Eller Lars Bødker, tlf. +45 2018 3694, mail: lab@seges.dk.