GENERALFORSAMLING
Beretning for det forløbne år ved Carl Heiselberg
Se video her
FAGLIG INDLÆG
Hvordan formidles Klimakartoflen til forbrugerne?
Christine Meisner Andersen, reklamebureauet 727
Se video her
Udenlandske trends i salget af spisekartofler
Peer Bahl, Karmark
Se video her
Pesticidreduktion i stivelseskartofler
Henrik Pedersen, AKV Langholt
Se video her
Vækststandsning af kartofler nu og i fremtiden
Lars Bødker, Seges Innovation
Se video her
Nyt fra EU – CAP og Farm-to-Fork
Asger Christensen, EU-Parlamentet
Se video her