Slides fra
Store Kartoffeldag 2023
DYRKNING

Her kan du se slides om dyrkning af kartofler fra Danske Kartoflers Store Kartoffeldag samt indlæg fra Maria Sommer Holtze, Miljøstyrelsen og Jesper Burgaard, KMC.

Tryk og se de enkelte indlægsholderes slides: