< Tilbage

Kartoffelavlere: Politikerne må på banen – vi kan ikke vente længere25-06-2020 - 12:41

Cirka 250 repræsentanter fra kartoffelbranchen var mødt op til demonstration i marken for at kræve dispensation til at bruge Reglone til nedvisning af kartofler

Mødet i kartoffelmarken havde samlet omkring 250 deltagere. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

Vi kan ikke vente længere – nu må politikerne på banen. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for hele kartoffelbranchen, hvis der ikke bliver givet dispensation til at bruge nedvisningsmidlet Reglone, for der er ingen brugbare alternativer.

Det var det klare budskab fra avlere og virksomheder i kartoffelbranchen, da Landbrug og Fødevarer og brancheorganisationen Danske Kartofler onsdag havde inviteret til møde i en kartoffelmark ved Arnborg for at give en orientering om situationen, efter at Miljøstyrelsen i sidste uge sagde nej til en ansøgning om dispensation til at bruge Reglone til nedvisning.

På blot to døgn var det lykkedes arrangørerne at få etableret mødet, der havde samlet omkring 250 deltagere. 

I øvrigt helt lovligt, da mødet i kartoffelmarken var anmeldt som en demonstration.

- Vi har ventet og ventet. Nu kan vi ikke vente længere, understregede Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug og Fødevarer, og henviste til, at der er brug for en dispensation til at anvende Reglone om ganske få dage, når de første læggekartofler skal nedvisnes.

 

Politisk pres

Fra politisk side blev der givet udtryk for, at der nu bliver presset kraftigt på for at få dispensationen i hus.

Folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen (V), og Orla Østerby (C), lovede, at de nu ville arbejde hårdt på for at få miljøministeren til at give dispensation til brugen af Reglone.

- Jeg kan ikke forestille mig, at miljøministeren kan stå imod en tilladelse til Reglone, sagde Orla Østerby, der som den eneste politiker var med til demonstrationen i marken.

Han havde allerede i mandags henvendt sig direkte til både fødevareministeren og miljøministeren, og han lovede, at han ville forfølge sagen.

Erling Bonnesen var med til mødet på en telefonlinje, og han opfordrede til, at der allerede samme dag skulle sendes et notat fra arrangørerne af mødet til Folketinges Miljø- og Fødevareudvalg, som han ville følge op på med et spørgsmål direkte til ministeren.

 

Pelargonsyre

Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer, undrede sig over, at der samtidig med afslaget til brug af Reglone var kommet forslag om at bruge pelargonsyre.

- At Aarhus Universitet, som jeg betragter som vores landbrugsuniversitet, kan foreslå politikerne, at vi kan bruge pelargonsyre, betragter jeg simpelthen ikke som seriøst, fagligt arbejde, og jeg mener, vi har behov for at få en forklaring, sagde Martin Merrild. 

Han blev bakket op af Jens Holstborg, administrerende direktør i Danespo.

- Vi har omkring 9.100 hektar med læggekartofler i Danmark, og heraf er de cirka 5.000 hektar certificerede læggekartofler til eksport. Nedvisningen er vigtig for at få den rette kvalitet og sikre at få den rigtige størrelse, så vi kan opfylde kravene ved import. Nu er vi i en situation, hvor vi ikke har brugbare alternativer til nedvisning. Og Miljøstyrelsens forslag om brug af pelargonsyre er kun en teoretisk mulighed, som vil øge produktionsomkostningerne med 10-12.000 kr. ekstra pr. hektar. Vores konkurrenter har ikke samme restriktioner på nedvisningsmidler. I praksis er Miljøministeriet ved at nedlægge den danske læggekartoffelproduktion, sagde Jens Holstborg. 

Administrerende direktør og næstformand i Danske Kartofler, Jørgen Østergaard, Flensted A/S, gjorde det klart, at manglen på nedvisningsmidler vil være en katastrofe for kartoffelbranchen og kan gøre det nødvendigt at importere flere kartofler.

Jesper Burgaard, administrerende direktør i KMC, understregede, at det er en hel branche, der kan tvinges i knæ, hvis ikke kartoflerne kan nedvisnes.

 

Ingen alternativer til Reglone

Ifølge landskonsulent Lars Bødker er der ikke alternativer til Reglone.

- Hvis vi havde et alternativ, havde vi brugt det. Men der er ingen, der kan anvise en metode til sikker nedvisning med alternative midler, sagde Lars Bødker.

Han fortalte, at Miljøstyrelsen stadig vurderer det kemiske middel Gozai.

- Så her har vi ikke fået afslag endnu, sagde landskonsulenten og gennemgik nogle af de alternativer til nedvisning, der blandt andet gennem Landsforsøgene er lavet forsøg med gennem de seneste år. Det er eksempelvis brænding at toppen, toptrækning og afskæring af toppen med den dansk udviklede Crown Crusher.

- Vi afprøver alt det, vi kan, men der er ingen af alternativerne, der bliver klar i år eller næste år. Derfor er vi nødt til at have kemisk nedvisning indtil da, sagde Lars Bødker.

Carl Heiselberg, formand for Danske Kartofler, pointerede, at det var dejligt at se den store opbakning til mødet fra hele kartoffelbranchen.

- Vi giver ikke op, understregede formanden.

 

   

< Tilbage