< Tilbage

EU-Kommissionen siger stop for Reglone14-10-2018 - 09:27

2019 bliver det sidste år, hvor der kan bruges Reglone

Vi arbejder på at finde alternativer, siger Carl Heiselberg. Foto: Colourbox.

Det er beklageligt, at vi nu må meddele, at 2019 bliver det sidste år, vi må bruge Reglone i kartoffelavlen i hele EU. Det har Europa-Kommissionen besluttet efter flere års tovtrækkeri.  Selvom vi med god effekt har brugt diquat i kartoffelavlen i over 50 år, har EFSA ønsket ,at stoffet blev forbudt, fordi det ikke kunne klare den ændrede afprøvningsmodel. 

 

Vi har forsøgt alle muligheder for at forhindre forbuddet gennem blandt andet SCoPAFF og EU’s appelkomité, men her var der hverken flertal for eller imod. Derfor måtte Kommissionen til sidst tage beslutningen. Præcis fra hvilken dato, forbuddet træder i kraft, bliver meldt ud den 1. november.

 

Situationen er særligt alvorligt for Danmark. Mange af de midler, som vores kollegaer i EU kan benytte som erstatning for Reglone, er nemlig ulovlige herhjemme. Derfor har vi sat arbejdet i gang for at finde erstatninger til nedvisning. Arbejdsgruppen mødtes allerede i sommer og vil nu intensivere arbejdet. Vi undersøger både mulighederne for andre kemikalier og mekaniske løsninger.

 

Vi var forberedte på, at der kunne komme et forbud, men håbede på en 5-årig bevilling, ligesom med Roundup. Havde vi fået en længere tidsfrist, ville Syngenta kunne nå at skaffe de nødvendige oplysninger, så vi kunne beholde stoffet.

 

Vi vil igen kontakte Miljøstyrelsen og forsøge at finde den bedste løsning på denne beklagelige nyhed.

 

Med venlig hilsen

Carl Heiselberg

< Tilbage