< Tilbage

Kartoffelavler får hurtig vandingstilladelse16-07-2018 - 12:22

Carl Heiselberg kan nu vande alle sine kartoffelmarker efter at Haderslev kommune handlede hurtigt

Der arbejdes på højtryk for at sikre vand til markerne. Her er det hos Carl Heiselberg, Vojens, hvor der bores efter vand til markvandingen. Foto: Carl Heiselberg

Af Helge Lynggaard

 

Med et areal på 250 hektar med kartofler er der i øjeblikket nok at se til for kartoffelavler Carl Heiselberg, Vojens. Vandingsmaskinerne kører i døgndrift, men han er nu så heldig, at han har fået mulighed for at pumpe endnu mere vand op, så han kan vande alle kartoffelmarkerne.

 

- Vi har i sidste uge fået foretaget en ny boring – ned i 60 meters dybde – efter at Haderslev Kommune har givet en midlertidig indvindingstilladelse. Kommunen var meget hurtig med at få behandlet sagen, og brøndborerfirmaet – der arbejder i døgndrift i øjeblikket – var lige så hurtig til foretage boringen, fortæller Carl Heiselberg.

 

Han understreger, at det miljømæssigt er en stor fordel at vande.

 

- Det gør, at vi får udnyttet de næringsstoffer, vi har udbragt på markerne, siger han.

 

I dialog om dispensationer

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, var i ugens løb ude med en opfordring til landmændene om at gå til deres respektive kommuner, hvis de manglede vand til deres vandingsanlæg og gå i dialog om dispensationer til at vande mere. Det er et af de skridt, som landbruget peger på kan hjælpe en del landmænd under den nuværende tørke.

 

Fordamper 5 mm

- Men det er svært helt at følge med fordampningen fra kartoflerne. Her sker der en fordampning på 5 mm pr. døgn, så de skal vandes ugentligt, siger Carl Heiselberg, der er formand for brancheorganisationen Danske Kartofler.

 

- Enkelte kartoffelavlere uden vandingsmulighed kan blive hårdt ramt af tørken. Mange kartoffelavlere har mulighed for at vande, og derfor tror jeg, at der bliver kartofler nok. Men det er dyrt i både energi og især arbejdskraft at skulle holde vandingsmaskinerne i gang, siger Carl Heiselberg. 

< Tilbage