Kontingent

Dit kontingent til Danske Kartofler udregnes ud fra din produktion i det aktuelle kalenderår. Størrelsen på grundkontingent og tillæg afhænger af både arealet og sammensætningen af, hvilke typer af produktion, der er din bedrift.
Det maksimale kontingent er 3.500 kroner om året. I tabellen nedenfor kan du se kontingentet for de forskellige produktioner.
Kontingenttype

Grund

kontingent

Tillæg kr.
Læggekartoffelproduktion over 5 ha 1950

(Total areal - 10 ha) x 25 kr.

Læggekartoffelproduktion under 5 ha

975 0
Spisekartoffelproduktion over 5 ha 1950

(Total areal - 10 ha) x 25 kr.

Spisekartoffelproduktion under 5 ha

975 0
Andet produktion over 5 ha 1950

(Total areal - 10 ha) x 25 kr.

Andet produktion under 5 ha

975 0

Kombination af lægge- og/eller spisekartoffelproduktion og andet

over 5 ha

1950

Total areal - 10 ha) x 25 kr.

Kombination af lægge- og/eller spisekartoffelproduktion og ander

under 5 ha 

975 0

Stivelsesproduktion og andet samt lægge- og/eller

spisekartoffelproduktion

975

(Total areal - stivelsesareal -

10 ha) x 25 kr.

Kun stivelsesproduktion (betales særskilt af stivelsesfabrikkerne)

0 0

Kun stivelsesproduktion + pulver & granules

0 (Andre areal - 10 ha) x 25 kr.

Produktion til Thorsens Chipskartofler (betales særskilt af Thorsens Chipskartofler)

0 0
Du kan blive medlem ved at kontakte Lars Bødker på mail: lab@seges.dk