Brancheorganisationen Danske Kartofler

Danske Kartofler er en brancheorganisationen, der varetager både avleres, virksomheders og branchers fælles interesser. Desuden ønsker vi med organisationen at fremme produktion, afsætning og kvalitet af danske kartofler og kartoffelprodukter.
Danske Kartofler blev stiftet i august 2012 og har siden haft en stor tilvækst i antallet af medlemmer.
Bag Danske Kartofler er sammensat en bestyrelse, der afspejler medlemmernes interesser, idet bestyrelsen er sammensat af såvel avlere som repræsentanter fra virksomhederne.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i Danske Kartofler.

Du kan blive medlem ved at kontakte Lars Bødker på mail: lab@seges.dk