< Tilbage

Faglig viden direkte i kartoffelmarken07-08-2016 - 16:37

Torsdag formiddag var den store udflugtsdag for danske kartoffelavlere, hvor der blev budt på faglig input helt ude i kartoffelrækkerne

Der er et stort potentiale i kartoflerne ved at tænke på, hvordan røddernes muligheder er for at udvikle sig, forklarer planterådgiver Kasper Kjær Jensen.

 

 

 

Af Helge Lynggaard

 

Omkring 270 med interesse i dyrkning af kartofler var troppet op torsdag formiddag for at få tanket faglig viden om kartofler hos Hjortlund Landbrug ved Billund.

 

Den årlige kartoffeldag har været forberedt længe, for allerede i foråret blev der anlagt en lang række dyrkningsforsøg, som kartoffelavlerne nu kunne se resultaterne af.

 

Et af de nye tiltag, som tiltrak sig stor opmærksom, var et forsøg med jordløsning, hvor der nu var gravet cirka en halv meter ned. Ved hjælp af jordprofilen kunne man så sammenligne rodudviklingen i forskellige rækker med kartofler.

 

- Her kan I se, hvordan en hårdt pakket sandjord er årsag til dårligt udviklede kartofler, forklarede planteavlsrådgiver Kasper Kjær Jensen, Jysk Landbrugsrådgivning.

 

- Nøglen til at nå udbytter på 800-1.000 tønder kartofler pr. hektar ligger blandt andet i jordprofilerne, så vi ikke hindrer rødderne i deres udvikling, fortsatte Kasper Kjær Jensen og demonstrerede forskellen på, hvordan rødderne udvikler sig afhængig af, hvor hårdt jorden er pakket.

 

For at kunne vise forskellen var der lagt fire gange fire rækker med kartofler af sorten Kuras. Halvdelen af rækkerne var blevet pakket inden lægning. Efterfølgende er der foretaget jordløsning i fire rækker, hvor jorden har været pakket og fire rækker, hvor jorden ikke har været pakket.

 

- Vil man øge sine udbytter, gælder det om at have en plan for sit sædskifte, for der er meget forskel på, hvor dybt kartoflerne kan få rødderne ned afhængig af forfrugten. En frøgræsmark afleverer seks gange mere kvælstof end en kornmark, så det kan være et godt sted at starte, sagde Kasper Kjær Jensen.

 

Blandt de mange forsøg, som er i gang i marken ved Billund, er også forsøg med vækststimuleringsmidler.

 

- Vi har sat nogle forsøg i gang, for det er område, hvor der er et stort udbud men ikke så meget konkret viden. Resultaterne er endnu ikke entydige, og det er ikke sådan, at jeg kan gå ud og sige, at hvis man bruger et bestemt middel, så er man næsten sikker på at øget udbyttet, sagde planterådgiver Jens Marius Thomsen, rådgivningscenter Heden & Fjorden.

 

Udover de mange forsøg fik kartoffelavlerne også en demonstration af et stort udbud af de mange sorter til både spise-, chips- og melkartofler. Desuden var der udstilling af maskiner og redskaber til brug i kartoffelmarken.

 

Kartoffeldagen var arrangeret i samarbejde mellem Jysk Landbrugsrådgivning, Heden & Fjorden, Vestjysk Landboforening, Lemvigegnens 

< Tilbage