< Tilbage

Verdens første rodforskningsanlæg er åbnet16-06-2016 - 14:29

Danske forædlingsvirksomheder og universiteter er gået sammen om at gå i dybden med det nye store anlæg RadiMax, der skal bruges til rodforskning i verdensklasse

RadiMax anlægget set fra en drone.Foto: Jesper Svensgaard.

Crop Innovation Denmark, der består af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og planteforædlingsvirksomhederne DLF, Nordic Seed, Sejet Planteforædling og Vandel Potatoes, kunne tirsdag 14. juni fejre indvielsen af det nye store rodforskningsanlæg RadiMax i på Københavns Universitets forsøgsgård i Taastrup.

 

Planterøddernes vigtige arbejde har været stort set overset i planteforædlingen, fordi det er så svært at forske i, men bl.a. krav om gødningsbesparelser samt klimaforandringerne gør, at der skal udvikles nye sorter, der f.eks. bedre kan finde vand under tørke og udnytte næringsstofferne i jorden mere optimalt.

 

Det er derfor nødvendigt at udnytte det potentiale, der ligger i rødderne, og RadiMax giver mulighed for at screene et stort antal plantesorters dybere rødder og studere sammenhængen mellem rodvækst, tørketolerance og næringsstofudnyttelse ned til mindste detalje. Under superkontrollerede betingelser kan rodvæksten og bladvæksten nemlig filmes meget præcist for hver plante i RadiMax-anlægget.

 

Denne viden sætter forskere så sammen med genetiske markører, der efterfølgende kan bruges direkte i forædlingen af nye sorter i firmaerne. Målet med anlægget er at udvikle nye plantesorter inden for både hvede, byg, kartofler og græs.

 

Snoren 'klippet' med sejl

- Med dette rodforskningsanlæg i verdensklasse realiserer vi en drøm for både forskere og planteforædlere, sagde formand for Crop Innovation Denmark Asbjørn Børsting i sin velkomst.

 

- Crop Innovation Denmark er et solidt og livligt samarbejde mellem universiteter og erhverv. Det er et eksemplarisk prekompetitivt samarbejde, som både vil øge viden om planterøddernes vækst og skabe vækst.

 

Herefter indviede uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs RadiMax ved symbolsk at ’klippe’ snoren med et segl.

”Tørke bliver på verdensplan kun værre. Det kræver handling, og her er planteforædling helt centralt. Derfor er jeg glad for at være med til at åbne RadiMax. Hvis RadiMax kan hjælpe med at løse det her, kan det få kæmpestor betydning, ikke kun for Danmark, men for mennesker over hele verden,” sagde ministeren og fremhævede samarbejdet bag anlægget:

 

- Det glæder mig at se hvor mange partnere der er i projektet. Det er et rigtig godt eksempel på offentligt-privat-samarbejde når det er allerbedst. Jeg ser frem til at følge de resultater, der vil spire frem her.”

 

Peter Høngaard Andersen, som er direktør for Innovationsfonden, der har investeret 10 millioner kroner i anlægget, erklærede, at det var en ære at deltage i indvielsen.

 

- Mens I bringer planterødderne frem i lyset, viser I også hvilke værdier I skaber. I åbner en helt ny verden, og det bliver spændende at se, hvad I får ud af projektet. Hvis I opnår jeres mål, vil jeg ikke kræve mere,” sagde Peter Høngaard Andersen, som er direktør for Innovationsfonden, der har investeret 10 millioner kroner i anlægget.

Han henviste til målene om at undersøge sorter af hvede, byg, græsser og kartofler, samt opnå 30 pct. dybere rødder, 20 pct. højere udbytte under tørke og 10 pct. højere optag af kvælstof.

 

Store forventninger

Projektleder Christian S. Jensen fra DLF kaldte RadiMax et symbol på et enestående foretagende med fire virksomheder og to universiteter, som er grundstenen i et fremtidigt samarbejde.

 

- RadiMax er et bjerg af viden, der skal gøre os klogere på planternes hemmeligheder. Vi har taget laboratoriet med ud i marken, og kan bl.a. simulere tørke og filme alle rødderne gennem tre km af rør.

 

RadiMax har modtaget tilskud fra Innovationsfonden, Godtfred Birkedal Hartman Fonden, Københavns Universitet og PlanDanmark.

 

Læs mere om kartoffelforsøgene i Radimax-anlægget i næste udgave af Magasinet Danske Kartofler, der udkommer i første uge i juli.

< Tilbage