< Tilbage

Kvalitetsnormer for sorterede spisekartofler, herunder nye kartofler - bilag 1304-03-2015 - 21:25

Her ses revideret normsæt for sorterede spisekartofler

 

 

 

 

 

Ved nye kartofler forstås kartofler, der er høstet, før de er fuldstændigt modne, og hvis overhud let kan gnides af.

 

 

 

I.

Partiets almindelige tilstand:

 

Knoldene skal være

 

a)

praktisk taget fri for jord og ethvert andet fremmedstof

 

b)

fri for fremmed lugt og smag

 

c)

faste, ikke udtørrede eller rynkede

 

d)

fri for spirer, der er længere end 3 mm

 

e)

tørre, fri for unormal ydre fugtighed.

 

Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

 

Partiet skal være af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

 

Kravet om ensartet knoldstørrelse gælder ikke for nye kartofler.

 

Særlige bestemmelser for de enkelte klasser:

 

 

Klasse I og nye kartofler:

 

Knoldene skal være velformede og sortstypiske.

 

 

Klasse II:

 

Knoldene skal være sortstypiske.

 

 

 

II.

Størrelsessortering:

 

Knoldene, dog ikke nye kartofler og ikke sorten «Asparges» og andre langagtige sorter, bør sorteres inden for følgende intervaller med hensyn til mindste - og størstemål/tværmål:

 

a)

25-35 mm

 

b)

30-45 mm

 

c)

40-65 mm

 

d)

60- mm

 

For pakninger med kartofler over 40 mm må forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse ikke overstige 20 mm.

 

Knolde med mindre tværmål end det mindste tværmål anført ovenfor godkendes i den pågældende størrelsessorteringsklasse, hvis knoldenes længde er mindst:

 

a)

32 mm

 

b)

40 mm

 

c)

50 mm

 

d)

75 mm

 

Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

 

For sorten «Asparges» og andre langagtige sorter anvendes ingen størrelsesangivelse.

 

 

 

III.

Tolerancer:

 

Kvalitet:

 

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent):

 

 

 

       

 

 

 

Klasse I

Klasse II

Nye

a)

råd

0,5

0,5

1

b)

Indre fejl

2

4

1

c)

grønne knolde

1

2

2

d)

fejl a + b + c, ialt max.

2,5

5

3

e)

tryk- og stødpletter, beskadigelser, larvegnav, deforme knolde, dyb skurv, vækstrevner o. lign.

6

15

10

f)

fejl d + e, ialt max.

6

15

10

g)

fremmed sort

1

4

1

h)

kartoffelskurv, pulverskurv og rodfiltsvamp, netskurv

8

16

4

i)

 

Rust

3

6

3

Bemærkninger:

 

 

 

ad a)

 

ad b)

Under råd henregnes tør - og blødråd med et tværsnit på over 5 mm.

 

 Indre fejl omfatter «kerneråd» og «hule» kartofler.

ad c)

En grønfarvning, der dækker mindre end 1/8 af kartoffelknoldens overflade, og som kan fjernes ved normal skrælning, betragtes ikke som en fejl.

ad e)

Ved tryk- og stødpletter forstås grå, blå eller sorte pletter, der er dybere end 3 mm. Ved beskadigelser forstås redskabsbeskadigelser, insekt- og larvegnav samt andre knolddefekter dybere end 3 mm. Dyb skurv er skurv dybere end 3 mm.

 

En knold betegnes som deform, såfremt der efter en normal skrælning med kartoffelskrællekniv og med en skrælletykkelse på op til 3 mm sidder skrællerester tilbage. Vækstrevner er overfladerevner, der er dybere end 3 mm.

ad f)

Summen af konstaterede fejl eller mangler i et parti kartofler må ikke overstige de under e angivne vægtprocenter.

ad h)

En knold er angrebet af kartoffelskurv, netskurv og/eller rodfiltsvamp, når mindst 1/5 af overfladen er dækket heraf. En knold angrebet af skurv dybere end 3 mm tæller i tolerancerne med under både d og g.

ad i)

Rustpletter med et tværsnit på over 1 mm anses for en fejl. Ved bedømmelsen deles knolde på langs i 4 lige store både. Kun både med fejl tælles med i tolerancen.

 

 

 

 

 

IV.

Størrelse:

 

 

 

 

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde i klasse I og 10 vægtprocent knolde i klasse II, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knolde må endvidere være mere end 5 mm større eller mindre end den angivne

størrelse.

 

 

< Tilbage