< Tilbage

Agrochefen i Karup: Der bør være mere fokus på udbyttet i marken20-12-2016 - 10:36

Kartoffeludbytte.dk er et godt værktøj, som mange flere med fordel kan benytte, mener Rasmus Trads

Rasmus Trads i vejhuset, hvor han følger med i, hvordan det går med indvejning og stivelsesudbyttet. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

- Desværre er der alt for mange kartoffelavlere, der ikke har overblik over, hvor meget den enkelte kartoffelmark bidrager med til det samlede regnskab. De har ellers værktøjet til det, siger Rasmus Trads og henviser dermed til hjemmesiden kartoffeludbytte.dk.

 

Han forstår ikke, hvorfor der ikke er flere, der benytter den.

 

- Der er omkring 30 af vores avlere, der benytter den, og hos de andre stivelsefabrikker er det langt færre. Ved hjælp af hjemmesiden kan man for eksempel få synliggjort, hvor omkostningerne ved kartoffeldyrkningen ligger. Man kan også sammenligne udbyttet mellem sorter, og hvis man tager højde for stivelsesprocenten kan billedet af det samlede udbytte pludselig ændre sig, så der måske ikke er den store forskel mellem to sorter.

 

- Efterhånden som den enkelte bedrifts kartoffelareal er så store, kan der spares rigtig mange penge ved eventuelt at dreje lidt på håndtagene, som Rasmus Trads udtrykker det.

 

På længere sigt er agrochefen mere fortrøstningsfuld overfor avlernes overblik over markerne og deres udbytter.

- Vi ser at flere og flere har lysten og viljen til at optimere, især blandt de nye avlere, og her er kartoffeludbytte.dk et vigtigt redskab, siger agrochefen.

 

Faldende udbytter

Til gengæld er han noget bekymret over det anstrenge sædskifte, som mange avlere i det midtjyske har.

- Vi har i år set faldende udbytter, og det kan ikke afvises, at det skyldes sædskiftet. Fra 2018 bliver det krav fra stivelsesfabrikkerne, at der skal være mindst to år mellem dyrkningen af kartofler på samme mark. Det burde måske nærmere være tre eller fire år, men her kan ejendommens økonomi eller andre afgrøder spille ind. En del avlere vælger nok at sige, at det nuværende udbytte er tilfredsstillende. Bare de kan overholde deres leveringsret til fabrikken.

 

Men en måde at komme ud over det anstrengte sædskfite er ved at dyrke flere kartofler pr. hektar. Dermed vil behovet for jord falde, og sædskiftet kan forbedres.

 

I Karup forventer Rasmus Trads, at det gennemsnitlige stivelsesudbyttet vil lande på omkring 8.500 kg pr. hektar.

 

- Målet hedder 10.000 kg pr. hektar, og det er der avlere, der ret let når. Derfor bør alle også kunne nå derop, for vi har også set avlere med 15.000 kg, siger agrochefen.

 

Artikel fra Magasinet Danske Kartofler, december 2016

 

< Tilbage