Spis klimavenligt med KlimaKartoflen

Vil du spise mere klimavenligt, skal der kartofler på tallerkenen. Videnskabelige studier og rapporter viser, at kartofler er en af de mest klimavenlige fødevarer, du kan spise.

Står du nogle gange i supermarkedet og leder efter de mest klimavenlige fødevarer? Smid KlimaKartoflen i indkøbsvognen, så har du en god start! Det nye koncept, KlimaKartoflen, fra brancheorganisationen Danske Kartofler, gør det nemt at tage det klimarigtige valg.

Kartofler har altid været en klimavenlig fødevare på grund af sit høje udbytte, men det har længe været en overset viden. Inden for de seneste år er der kommet mere fokus på klima og klimavenlig kost. Om-lægningen til klimavenlige madvaner anses som central måde at håndtere klimakrisen. I 2015 vedtog FN’s medlemslande de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor flere af verdensmålene relaterer sig til klima og fødevareproduktion.

Derfor lancerer brancheorganisationen Danske Kartofler ”KlimaKartoflen”, som skal fortælle forbrugerne om kartofler som klimavenlige fødevarer. Selve kartoflerne er ikke anderledes, end de plejer. Det er de samme gode sorter, og de er stadig dyrket lokalt og efter godt landmandsskab. Men nu har vi hevet den gode klima-historie ud af glemmebogen.

Så klimavenlige er kartofler
Tænketanken Concito, som blandt andet har fokus på global grøn omstilling og klima og fødevarer, ud-gav i 2019 rapporten ”Klimavenlige madvaner”. Heri fremgår det, at sammenlignet med andre grøntsager og fødevarer ligger kartofler helt i top over afgrøder med lavest klimaaftryk.
Mens dansk producerede kartofler har en gennemsnitlig udledning på 0,2 kg CO2e per kg fødevare, har eksempelvis rugbrød 0,8, pasta 1,2, grisekød 4,6 og oksekød 13,9 kg.
CO2e er betegnelse for den samlede klimapåvirkning omregnet til CO2, heri indregnet andre drivhusgas-ser end CO2.

Topper ris og pasta
Kartoflerne klarer sig rigtigt godt over for blandt andet ris og pasta, som ofte er alternativer til kartoflerne. Et kg ris har samme klimabelastning som 16 kg kartofler, og et kg pasta har samme klimabelastning som seks kg kartofler.
Nogle af årsagerne til, at kartofler kan have så lavt et klimaaftryk er, at de kan dyrkes i Danmark. Den korte transport sparer mange kg CO2e. Derudover bliver de naturligvis dyrket efter godt landmandsskab. Det vil sige, at afgrøden bliver dyrket fornuftigt, effektivt og med hensyn til naturen. Kartoflen er også en afgrøde, der kan give mange kilo fødevarer per hektar dyrket jord sammenlignet med andre afgrøder. Sidst med ikke mindst er det en fødevare, der kan holde sig længe på lager, hvilket gør, at vi kan spise danskproducerede kartofler året rundt. Derfor fortjener kartoflen at blive betegnet som KlimaKartoflen.

Interesseret i at vide mere?

Danske Kartofler har udgivet en pjece, som sætter fokus på, at kartofler er en af de danske fødevarer med lavest klimapåvirkning. Pjecen er et led i Danske Kartoflers aktiviteter for at øge forbrugernes kendskab til kartoflernes gode egenskaber og supplerer blandt andet facebooksiden Danske Kartofler. Læs mere her.

Vil du læse Concitos rapport, så kan du finde den her.


Vil du læse mere om FN’s 17 verdensmål kan du finde mere information her.

Find flere gode grunde til at vælge kartofler her.