< Tilbage

Danske kartoffelavlere snart de bedste i EU07-02-2017 - 23:52

Udbytterne på de danske kartoffelmarker går stærkt fremad og er godt på vej til at overhale hollændernes udbytter

Der er vand nok, får vi at vide, så opgaven er nu at få fortalt det til kommunerne, sagde Flemming Nør-Pedersen. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

De danske kartoffelavlere er stærkt på vej til at blive de bedste i EU – hvis de ikke allerede er blevet det. For mens det danske gennemsnitsudbytte i kartoffelmarken stiger år for år, sker der ikke nogen stigning i udbytterne hos den nærmeste konkurrent – Holland. 

 

- Mens det danske gennemsnitsudbytte fra 2010 er steget med cirka to tons om året fra 35 tons pr. hektar til små 45 tons i 2014, ligger det hollandske i hele perioden på 45 tons pr. hektar.

 

Det viser tal fra FN’s landbrugs- og fødevareorganisation FAO, fortalte direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer under Store Kartoffeldag i Vingsted.

 

I EU som helhed er der også en stigende produktion pr. hektar, men det er på et lavere niveau, og i 2014 lå gennemsnitsudbyttet på lige under 35 tons pr. hektar i EU.

 

Der er vand nok

Flemming Nør-Pedersen pegede på, at fremtidens kartoffelproduktionen i Danmark indebærer store muligheder, men at der også ligger nogle udfordringer.

 

- En af de stor udfordringer lige nu er at få udbredt budskabet til de danske kommuner om, at der er vand nok til at give jer vandingstilladelse. Svana, der nu er lagt ind under Miljøstyrelsen, har i mange år påpeget, at markvanding har en negativ påvirkning af vandløb i Danmark. Men nu er man i en ny rapport nået frem til, at det nok ikke har den betydning alligevel, sagde Flemming Nør-Pedersen og konstaterede, at det må give mulighed for flere vandingstilladelser, når der ikke er problmer med hverken mængden eller kvaliteten af grundvandet.

Læs mere i Magasinet Danske Kartofler, der udkommer 2. marts.

 

 

< Tilbage