19-04-2017

Jens Holstborg bliver ny administrerende direktør i Danespo

Jens Holstborg efterfølger Steen Bitsch, der er tiltrådt som direktør i Vestjyllands Andel

18-04-2017

Thorsens Chipskartofler overtager aktiviteterne fra Scanax

Thorsens går nu i gang med at undersøge grundlaget for at bibeholde og eventuel udvide aktiviteterne i Scanax

15-02-2017

Lars Næsted indtræder som direktør i Danespo

Lars Næsted får ansvar for planteforædling og den kommende forsøgsstation

07-02-2017

Danske kartoffelavlere snart de bedste i EU

Udbytterne på de danske kartoffelmarker går stærkt fremad og er godt på vej til at overhale hollændernes udbytter

07-02-2017

Slides fra Store Kartoffeldag 2017 - dyrkning

Her kan du se slides fra emnerne om dyrkning

07-02-2017

Slides fra Store Kartoffeldag 2017 - afsætning

Her kan du se slides fra emnerne om afsætning